Lagos Prayer Times

September Dhul Hijjah Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Qiyam
8 28 Sat 05:23 AM 06:38 AM 12:45 PM 03:48 PM 06:50 PM 07:58 PM 01:52 AM
9 29 Sun 05:23 AM 06:38 AM 12:44 PM 03:48 PM 06:50 PM 07:57 PM 01:52 AM
10 30 Mon 05:23 AM 06:37 AM 12:44 PM 03:48 PM 06:49 PM 07:57 PM 01:51 AM
11 1 Tue 05:23 AM 06:37 AM 12:44 PM 03:48 PM 06:49 PM 07:56 PM 01:51 AM
12 2 Wed 05:23 AM 06:37 AM 12:43 PM 03:49 PM 06:48 PM 07:56 PM 01:50 AM
13 3 Thu 05:22 AM 06:37 AM 12:43 PM 03:49 PM 06:48 PM 07:55 PM 01:50 AM
14 4 Fri 05:22 AM 06:37 AM 12:43 PM 03:49 PM 06:47 PM 07:55 PM 01:49 AM